Viešai neatskleista informacija

Tema: Investavimas

Terminas anglų kalba: Inside Information


Trumpai

Viešai neatskleista informacija – tai vidinė įmonės informacija, kuri nebuvo viešai atskleista visiems investuotojams kaip viešasis pranešimas, ar kitoje visiems prieinamoje formoje. 

Plačiau

Visos kotiruojamos bendrovės yra griežtai reglamentuotos dėl informacijos valdymo ir jos atskleidimo, kad visi investuotojai turėtų vienodas galimybes. 

Žinoma, visą svarbiausią informaciją bendrovės privalo atskleisti investuotojams finansinėse ataskaitose ar jų prieduose, tačiau realiai didelę dalį informacijos įmonės darbuotojai sužino gerokai anksčiau. Tokia vidinė informacija - tai pirmiausia neatskleisti veiklos skaičiai (pardavimai, pelnas, kiti svarbūs rezultatai), taip pat svarbios vykstančios derybos, ar dėl komercinių paslapčių kitiems neatskleidžiami svarbūs faktai.

Visa tokia informacija turi būti griežtai saugoma apribojant įmonės darbuotojus konfidencialumo sutartimis, bei patys darbuotojai neturi teisės naudotis šia informacija. Vakarų valstybėse, ypač JAV, į pažeidimus pasinaudojant viešai neatskleista informacija žiūrima labai rimtai.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 15:39:31

Laukiame komentarų!