Sektorių analizė

Tema: Įmonių finansai

Terminas anglų kalba: Sector analysis


Alkoholio ir tabako sektorius

Tai subrendęs sektorius, kuriame veikiančios įmonės generuoja stabilius pinigų srautus, didelė dalis kurių paprastai išmokama akcininkams dividendų pavidalu. Kadangi perdėtas tiek tabako, tiek alkoholio vartojimas kenkia sveikatai, sektorius yra smarkiai reguliuojamas valstybės, nustatančios akcizų tarifus. 

Vidutiniai rodikliai:
P/E 9-12
P/S 1,2-2,0
P/BV 2,5-3,0
EV/EBITDA 7-10


Maisto sektorius

Maisto prekybos ir gamybos sektorius yra gana stabilus dėl produkcijos vartojimo kasdieniškumo bei gana stabilių jo poreikių išsivysčiusiose ekonomikose. Šalyse, kuriose yra gan aukštas pragyvenimo lygis, daugiau vartojami kokybiškesni, sveikesni ir natūralesni maisto produktai, kurie yra brangesni ir atneša gamintojams didesnius pelnus. 

Vis dar pakankamai skurdžiose valstybėse kol kas patenkinami tik būtiniausi poreikiai, tačiau augant pragyvenimo lygiui, galima tikėtis didesnės kokybiškos produkcijos paklausos, kas teigiamai atsilieptų maisto gamintojams. 

Vidutiniai  rodikliai
P/E 8-10
P/S 0,5-1,0
EV/EBITDA 5-8
P/BV 1-2


Telekomunikacijų sektorius 

Telekomunikacijų sektorius yra vienas brandžiausių, pasižymintis itin dideliais įėjimo kaštais. Šis sektorius laikomas vienu stabiliausių. 

Vidutiniai  rodikliai
P/E 10-20
P/S  2-2,5
EV/ EBITDA 4-7
  

Elektronikos sektorius

Elektronikos sektorius yra specifiškas savo aukšta priklausomybe nuo technologijų. Dėka mokslo tyrimų, technologijos vystosi labai sparčiai, todėl lėtas reagavimas į pokyčius ir nelankstumas gali lemti greitą pozicijų praradimą rinkoje. Iš kitos pusės naujų technologijų diegimas yra labai brangus procesas, tad nepataikymas į “madą” ar kitų technologijų rinkoje atsiradimas reikštų didelius praradimus dėl neatsipirkusių investicijų. Sektorius taip pat pasižymi aukštais įėjimo kaštais, kas įtakoja jo plėtrą bei augimą. Aštri konkurencija su Azijos elektronikos gamintojais. 

Vidutiniai  rodikliai
P/E 10-15; 
P/S 0,5-1,0; 
EV/EBITDA 4-8; 
P/BV 0.7-2.0

Prekybos sektorius

Labiausiai su vartojimu susijęs sektorius. Pastebima tendencija, jog didėjant disponuojamoms pajamoms paprastai auga ir brangesnių, aukštesnių maržų, prekių paklausa. 

Nepaisant aukštų įėjimo į rinką kaštų, dėl didelės koncentracijos konkurencija sektoriuje yra intensyvi. Palankesnes rinkos sąlygas dėl didesnės derėjimosi galios dažniausiai turi stambūs tinklai, todėl jų pajamų augimas paprastai skaičiuojamas dviženkliais skaičiais. 

Vidutiniai  rodikliai
P/E 12-20 
P/S 1-2,5
EV/EBITDA 9 - 13
P/BV 2-4


Elektros ir patarnavimų sektorius

Elektros sektoriaus dalys: gamyba, skirstymas aukštos ir žemos įtampos laidais bei pardavimas galutiniam vartotojui. Siekiant reguliuoti rinką ir, svarbiausia, kainas, valstybė dažnai nustato kainų “lubas” visoms elektros grandims bei pasilieka kontrolę įmonės, skirstančios elektrą aukštos įtampos laidais. Tiesa, nereikia pamiršti, kad daugelis įmonių yra paveldėjusios pasenusius sovietinius įrengimus, todėl iš to laimės daugiau modernizuotos.

Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, jog elektros gamyba yra rizikingesnė veiklos rūšis nei skirstymas. Elektros skirstymo bendrovės parduoda elektrą su pastoviu pelno priedu, pridedamu prie nuo perkamos elektros kainos iš elektros gamintojų. Tuo tarpu gamintojams labai svarbu kuro sąnaudos ir konkurencija. Konkurencingiausios yra atominės elektrinės, mažiau hidroelektrinės, blogiausioje padėtyje yra šiluminės elektrinės, naudojančios dujas, mazutą ir anglis.

Vidutiniai  rodikliai
P/E 11-15
P/S 1,5-2
EV/EBITDA 7-10
P/BV 0,8-1,5


Tekstilė

Didelę gaminamos produkcijos savikainos dalį sudaro darbo užmokestis, todėl spartūs jo augimo tempai apkarpo įmonių pelnus. Tai skatina iškelti gamybą į pigesnės darbo jėgos šalis, šalyse steigėjose paliekant sudėtingesnės konstrukcijos gaminių gamybą. Būtent didesnės pridėtinės vertės produkcijos gamyba ir stiprių prekės ženklų kūrimas gali tapti regiono konkurenciniu pranašumu. 

Padėti labiausiai apsunkina konkurencija kurią sukusia Kinijos gamybininkai, kur tekstilės įmonės čia iki šiol yra valstybinės ir gauna pagalbą. 

Vidutiniai  rodikliai
P/E 8-13
P/S 0,4-0,7
EV/EBITDA 4-7
 

Transporto sektorius

Transporto sektoriaus įmones galima suskirstyti į kelias grupes – keleivių ir krovinių pervežimo jūra, sausuma ar oru bendrovės bei krovos kompanijos.
Keleivių ir krovinių vežimo kompanijas – laivininkystės bendroves, vežėjus sausumos transportu bei oro linijas pastaruoju metu itin veikia išaugusios degalų kainos. Jų veiklos rezultatai priklauso nuo globalių ekonomikos tendencijų, kurios lemia krovinių bei keliautojų srautus. Vertinant laivininkystės bendroves, reiktų neužmiršti, jog didelę dalį pelno jos paprastai uždirba iš laivų pardavimo. Reiktų pažymėti, jog.

Vidutiniai  rodikliai
P/E 8-15;
P/S 1-2;
EV/EBITDA 5-8;
P/BV 1-2

Baldų ir popieriaus sektorius

Kylant gyventojų perkamajai galiai bei sparčiai augant gyvenamojo būsto ir kitos paskirties plotams, sudaromos palankios sąlygos augti medienos pramonės įmonių gaminių paklausai. Norėdamos sėkmingiau konkuruoti, baldų įmonės linkę rasti stambų užsakovą ir didelę dalį produkcijos gaminti jam.

Tai teikia veiklos garantijų, tačiau priklausomybė nuo vieno pirkėjo vėliau gali atsigręžti prieš gamintojus. Baldų įmonių pelningumą galėtų didinti aktyvesnis skverbimasis į prekybos sritį, tačiau tam būtina stiprinti prekės ženklus. Kinijos baldininkų konkurencija čia taip pat jaučiama. 

Vidutiniai rodikliai:
P/E 9-14
P/S 0,5-1,2
P/BV 1,0-1,5
EV/EBITDA 5-8


Bankininkystės sektorius

Bankininkystės sektorius itin susijęs su makroekonomine šalies situacija. Natūralu, jog sparti regiono ekonomikos plėtra, ES fondų įplaukos bei gana žemas įsiskolinimo lygis (bendras paskolų portfelis euro zonos šalyse viršija per metus sukuriamą bendrą vidaus produktą, tuo tarpu šiame regione paskolų suma siekia trečdalį BVP) sudaro palankias sąlygas finansų institucijų plėtrai. Privalumų teikia ir faktas, jog bankai, dėl santykinai žemo kapitalo rinkų išsivystymo, daugelyje Rytų Europos šalių išlieka svarbiausiu įmonių finansavimo šaltiniu. 

Pagrindiniais rizikos faktoriais yra konkurencinėje kovoje mažėjančios paskolų maržos, kai kuriose šalyse dėl didelės užsienio valiuta denominuotų paskolų dalies auga valiutos rizika. 

Vidutiniai rodikliai:
P/BV 2,5-3,5
P/E 15-25


Chemijos sektorius

Chemija yra jungiamoji žaliavų ir galutinių produktų grandis. Sintetinant medžiagas, gaunami įvairūs tarpinio pritaikymo tipo produktai – plastikai, gumos, stiklas, trąšos, pluoštai, cementas. Chemijos sektorius ypatingas tuo, jog čia be žaliavų kainų itin svarbus technologinis procesas. Būtent technologiniu lygiu regiono įmonės gana žymiai atsilieka Vakarų šalims, bet čia slypi ir didžiulis potencialas perimant kompanijas, įdiegiant pažangiausius įrengimus, valdymą. Chemijos verslas yra cikliškas ir priklausomas nuo ekonominio vystymosi. Matant kaip sparčiai auga šio Europos regiono ekonomikos, chemijos produktų paklausa turėtų augti.

Vidutiniai sektoriaus rodikliai
P/E 8-10
P/S 0,8-1,5
EV/EBITDA 6-8
P/BV 1,5-2


Naftos ir dujų sektorius

Naftos ir dujų sektorius yra svarbi bet kurios ekonomikos sudedamoji dalis. Sektorių galima suskaidyti į gavybą, perdirbimą ir pardavimą. Pagal koncentraciją naftos gavyba dėl išteklių retumo yra labiausiai sutelkta; perdirbimo gamyklos išsidėsčiusios taip, kad aptarnauti kelis regionus, o degalinių tinklų šalyse yra daug. Šį pasiskirstymą atitinka ir pelno maržų išsidėstymas – daugiausia pelno generuoja gavybos įmonės, mažiau – perdirbimo ir minimaliai – degalinės. Rytų Europos regionas pasižymi tuo, jog naftos gavybos pajėgumų turi labai mažai ir iš esmės yra priklausomas nuo Rusijos tiekiamų žaliavų; naftos perdirbimo gamyklų yra užtenkamai, tačiau mažai modernizuotų, o degalinių tinklų yra labai daug. Investuotojams naftos ir dujų sektorius regione patrauklus dėl galimybių atnaujinti pasenusius įrengimus, konsoliduoti rinką ir išnaudoti augančią paklausą. 

Vidutiniai rodikliai
P/E 9-12
P/S 1,5-4
EV/EBITDA 6-8
P/BV 1,5-2


Farmacijos sektorius

Farmacijos sektorius yra pakankamai stabilus dėl didelių įėjimo į šitą verslą kaštų, griežtų vyriausybės kontrolės mechanizmų bei pakankamai ilgų procedūrų, norint užregistruoti naujus produktus. Sparčiausiai besivystanti yra generinių vaistų gamintojų šaka, kadangi valstybėse, kuriose generinių vaistų kainos yra santykinai žemos lyginant su patentuotomis versijomis, tokių produktų skvarba yra pakankamai didelė.

Tai įtakoja augantis vartojimo ir pragyvenimo lygis Rytų Europos regione, o turint omenyje, jog bendras medicinos vartojimo lygis šiame regione yra dar labai mažas lyginant su labiau išsivysčiusiomis Europos valstybėmis, tokie augimo tempai yra pakankamai realūs. Tokį augimą įtakoti galėtų būtent ligoninių ir kitų valstybinių institucijų  užsakymai gamintojams bei augantis OTC produktų vartojimas privačiame sektoriuje.

Ši šaka yra labai prižiūrima ir reguliuojama vyriausybės institucijų, kas neleidžia gamintojams didinti pelno maržų didinant vaistų kainas ir pan. Naujų produktų atsiradimas yra pakankamai ilgas procesas.

Vidutiniai  rodikliai
P/E 16-25; 
P/S 1,5-2,5; 
EV/EBITDA 12-16;


Metalurgijos ir iškasenų sektorius

Metalurgijos ir iškasenų sektorius yra cikliškas, ir labai priklauso nuo bendro ekonomikos cikliškumo, tendencijų, bei produktų kainų pasaulinėj rinkoj. Kylant metalo kainoms didėja pramoninkų pajamos ir atvirkščiai.. Pagrindinės žaliavos tokio tipo įmonėms yra anglis bei metalo ruda, taigi, nors ir dauguma pramoninkų turi savo gavybos struktūrą, dalį žaliavos jie priversti pirkti iš kitų tiekėjų. 

Spalvotų metalų paklausa bei jų kaina rinkoje pastaruoju metu buvo stipriai išaugusi dėl sparčiai besivystančios Kinijos elektronikos pramonės, tačiau pamažu vario bei kitų spalvotų metalų kainos stabilizuojasi dėl sumažėjusios paklausos augimo, o iš dalies ir dėl sumažėjusios spekuliacijos šiais metalais. Nors ir metalurgijos sektorius yra priklausomas nuo pasaulinės ekonomikos ciklų, šis regionas turi nemažai potencialo plėstis dėl naujai tiesiamų dujų vamzdynų, besivystančios statybų pramonės bei augančios Azijos paklausos.

Vidutiniai  rodikliai
P/E 7-11
P/S 0,7-1,5 
EV/EBITDA 6-9
P/BV 1,5-2,5


Statybų sektorius

Statybų sektorius yra ypač svarbus besivystančiose šalyse, apimantis gyvenamųjų, komercinių, visuomeninių bei infrastruktūros statinių statybą. ES plėtros procesai bei skiriamos didelės lėšos infrastruktūros darbams skatina statybų aktyvėjimą. Regiono šalių ekonomikai augant vidutiniškai 4-6 proc. per metus, statybų sektorius auga dar sparčiau. Taip pat pastaruosius metus statybų paklausą didino ir brangstantis nekilnojamasis turtas, kas daugiausia pasireiškė būsto segmente. Tačiau nepaisant neblogų rinkos sąlygų, bendrovių efektyvumas dėl valdymo ypatybių dažnai nebūna didelis, vis daugiau problemų statybų sektoriuje sukelia brangstanti darbo jėga, kas gali paspartinti modernizacijos procesus.

Vidutiniai rodikliai
P/E 9-14
P/S 0,6-1
P/Bv 2,5-3,5
EV/EBITDA 8-10


Nekilnojamojo turto sektorius

Nekilnojamojo turto rinka labai svarbi šalies vidaus gyvenimui, priklausanti nuo ekonominio vystymosi, pragyvenimo lygio pokyčių, tradicijų, lūkesčių bei kitų veiksnių. Istoriškai nekilnojamojo turto kainos besivystančiose šalyse buvo kur kas mažesnės nei Vakarų šalyse, tačiau jas sparčiai vijosi, ir kai kuriais atvejais jau priartėjo, tad sunku pasakyti kur jos kainų sustojimo, o po to ir koregavimosi riba. Atsivėrus galimybėms vis daugiau stambių Vakarų investuotojų žengia į Rytų rinkas, tikėdamiesi sulaukti didesnės grąžos, kuri susideda iš nuomos pajamų bei vertės prieaugio. Nuomos pajamos vidutiniškai sudaro 6-7 proc. nuo turto vertės.

Vidutiniai rodikliai
P/E 9-12
P/S 
P/Bv 1,1-1,5
EV/EBITDA 

Inžinerijos sektorius

Inžinerijos sektorius apima įvairių mašinų gamybą, į kurią įeina automobilių pramonė, pramonės mašinų gamyba bei kitos technikos gamyba. Inžinerijos įmonės Rytų Europos regione dažnai yra senesnių laikų palikimas, todėl kurios iš jų šių dienų rinkoje susiduria su rimtomis problemomis, tačiau yra sėkmingai prisitaikiusių ir bendradarbiaujančių su garsiais partneriais.

Daugumos įmonių įrengimai yra seni ir susiduriama su mažo produktyvumo problemomis. Kai kurios perspektyvesnės įmonės jau sulaukė nemažai investicijų, o kai kurios dirba pasenusiais įrengimais, kas neleidžia pasiūlyti pranašesnių produktų. Vis tik dauguma įmonių dėl savo sąlyginai nedidelių kaštų yra konkurencingos ir turi puikių galimybių didinti savo pardavimus, o tuo tarpu automobilių pramonė krypsta link garsių gamintojų modelių surinkimo, taip išvengiant muito mokesčių.

Vidutiniai rodikliai
P/E 10-16
P/S 0,5-0,7
P/Bv 1,3-2
EV/EBITDA 6-9

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!