Euroobligacijos

Tema: Finansų rinkos

Terminas anglų kalba: Eurobonds


Trumpai

Euroobligacijomis vadinamos tos obligacijos, kurios yra išleistos kita, nei tos šalies, kurioje obligacijos išleidžiamos, valiuta. 

Plačiau

Ir nepaisant to, kad iš pavadinimo atrodo, jog tokios obligacijos turėtų būti denominuotos eurais, iš tikrųjų taip nėra. O jei euroobligacijos išleidžiamos Europoje, tuomet dažniausiai jos būna denominuotos JAV doleriais.

Paprastai vyriausybių išleistos euroobligacijos yra mėgiamos profesionalių investuotojų, nes jei vyriausybė išleidžia obligacijas savo valiuta, išlieka tikimybė, kad turėdama pinigų pasiūlos kontrolę ji gali įlieti didesnį pinigų kiekį į rinką (kad išpirkti išleistas obligacijas), ir taip neigiamai paveikti valiutos vertę. Paprastai sakant, vyriausybė turi galią išpirkti savo skolas spausdindama naujus pinigus. Tuo tarpu euroobligacijos nuo to apsaugo, nes jokia vyriausybė negali spausdinti kitos šalies pinigų (bent jau niekam apie tai neteko girdėti).

Ypač sunku vietine valiuta denominuotas obligacijas išleisti tokioms mažoms ir mažesnio patikimumo valstybėms kaip Lietuva (žinoma, iki kol buvo įvestas euras). Aišku, tokioms obligacijoms būtų galima atrasti paklausą vietinėje rinkoje, tačiau norint išplatinti didesnius kiekius vertybinių popierių, norint įtikinti užsienio investuotojus skolinti pinigus už padorias palūkanas, beveik būtina išleisti obligacijas eurais ar JAV doleriais (kol Lietuvos valiuta buvo litai).

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-02 15:44:19

Laukiame komentarų!