Investicinis gyvybės draudimas

Tema: Asmeniniai finansai

Terminas anglų kalba: Life Insurance


Trumpai

Investicinis gyvybės draudimas - tai kompleksinis finansinis instrumentas, sukurtas gyvybės draudimo bendrovių. Šis produktas siūlomas fiziniams asmenims, siekiant į jų gyvenimui suteikti daugiau finansinio stabilumo.

Plačiau

Iš dalies šis produktas yra labai artimas kitoms investicijų rūšims, tačiau pagrindinis jo išskirtinumas yra tas, kad jis yra sukurtas siūlyti ne į investavimą besigilinantiems asmenims, bet mažiau finansuose besigaudantiems žmonėms, norintiems į savo gyvenimą įnešti daugiau finansinio stabilumo. Galima sakyti, kad tai patogiai masiniam ir greitam vartojimui paruoštas investicinis produktas.

Išsivysčiusiose šalyje poreikis panašiems produktams yra mažesnis, nes ten daug žmonių patys investuoja į akcijos, obligacijos, biržose prekiaujamus fondus ar tradicinius fondus. Toks tiesioginis investavimas yra kur kas efektyvesnis.

Tuo tarpu Lietuvoje, kur rimčiau investuojančių žmonių, palyginti su išsivysčiusiomis šalimis, yra labai nedaug (kaip ir žinių apie investavimą), toks produktas daugeliui pakankamai patogus.

Galima sakyti (investicinis) gyvybės draudimas yra du produktai viename:

  • Investicinis fondas. Didžioji dalis gyvybės draudimo įmokų keliauja į kažkurį pasirinktą (pagal rizikos lygį) fondą, kuris yra valdomas pačios draudimo kompanijos ar kito valdytojo. Vėliau šias lėšas draudimo dalyvis atgauna su jam priklausančiu fondo uždarbiu (arba nuostoliu).
  • Sveikatos draudimo polisas, kuris leidžia tikėtis piniginių išmokų nelaimingų atsitikimų ar nedarbingumo atveju.

Iš esmės rinkdamasis šiuos du projektus atskirai kiekvienas tokio draudimo dalyvis galėtų pasiekti ne blogesnį, o gal kartais ir labiau poreikius atitinkantį rezultatą, tačiau tai pareikalautų kiek daugiau žinių bei laiko, tuo tarpu investicinis gyvybės draudimas yra patogiai „supakuotas“ ir žmonėms keliantis mažiau pasipriešinimo (juk psichologiškai tai atrodo ne kaip investavimas ar kažkokia kitokia pavojinga spekuliacija, o draudimas - pasirūpinimas savo ir šeimos saugumu ir gerove).

Pagrindinis šių gyvybės draudimo trūkumas – ganėtinai dideli mokesčiai, ir kadangi viskas yra viename produkte, yra gan sunku tiksliai atsekti kiek už ką yra mokama (pasistengus, žinoma, tai galima padaryti). 

Nors pati gyvybės draudimo rinka yra reglamentuojama Lietuvos banko, kuris taip pat numato maksimalias ribas gyvybės draudimo fondų mokesčiams (iki 0,1 proc. per mėnesį), tačiau pagrindinė problema yra ta, kad daugelio gyvybės draudimo kompanijų fondų sudėtyje vyrauja fondai, kurie taip pat turi aukštus mokesčius, kurie mažina realią investuotojo grąžą. Tai stipriai mažina gyvybės draudimo, kaip investavimo būdo patrauklumą, kaip ir tokių investicijų efektyvumą.

Gyvybės draudimo kompanijos, priklausančios didžiausiems komerciniams bankams, turi labai gerai išvystytus platinimo tinklus (taip pat pasitelkiant tarpininkus), ir agresyvus savo paslaugų pardavimas - vienas pagrindinių šio produkto paplitimo elementų. Ir nors tai nėra idealus investavimo instrumentas, tačiau jis prisideda prie ilgalaikio finansų planavimo skatinimo Lietuvoje, kur to labai trūksta.

Investicinio gyvybės draudimo nutraukimas

Tai bene pagrindinė gera naujiena įsigaliojusi su nauja draudimo direktyva (kuri įsigaliojo nuo 2018 metų rudens). Jei iki tol gyvybės draudimo sutarčių nutraukimas buvo labai skausmingas (brangus), tai visoje ES įsigaliojusi direktyva smarkiai pakeitė padėti. Maksimalus mokestis, kurį draudimo kompanijos dabar gali pritaikyti, yra 2%. 

Gyvybės draudimo lengvata

Lietuvoje tiek gyvybės draudimui, tiek III-ios pakopos pensijų fondams taikoma vienoda valstybės lengvata: galima susigrąžinti iki 15 proc. nuo per metus sumokėto GPM mokesčio. Dažnai ši lengvata yra priežastis, dėl kurios šiais produktais domimasi. Sumokėtas mokestis susigrąžinamas kitais metais, deklaravus asmens metines pajamas - pagal deklaraciją mokesčio permoka grąžinama. 

Nuo 2019, gyvybės draudimo (kaip ir III-ios pakopos pensijų fondų) lengvatai pradėtas taikyti viršutinis limitas: lengvata taikoma ne didesnei įmokų sumai nei 1 500 EUR per metus. Kitaip sakant, jei įmokos per metus didesnės nei 1 500 EUR, tai nuo šią sumą viršijančios dalies sumokėto mokesčio nebegalima susigrąžinti. Tai reiškia, kad gyventojų pajamų mokesčiui esant 20 proc., maksimali susigrąžintino mokesčio suma pritaikant gyvybės draudimo (ar III-ios pakopos pensijų fondo) metams yra 300 EUR asmeniui. 


Gyvybės draudimo kompanijos Lietuvoje:

  • Swedbank Life Insurance (27%)
  • SEB gyvybės draudimas (24%)
  • Aviva Lietuva (16%)
  • Ergo Life (15%)
  • Mandatum Life Insurance (9%)
  • Compensa Life Insurance (4%)
  • Bonum Publicum (3%)
  • PZU Lietuva gyvybės draudimas (3%)

Skliausteliuose pateikta apytikslė rinkos dalis 2015-iems metams, pagal Lietuvos banko pateiktą apžvalgą (Gyvybės draudimo rinkos koncentracija pagal suformuotą techninių atidėjinių sumą).


Gyvybės draudimas ar III-ios pakopos pensijų fondas

Nors investicinis gyvybės draudimas nėra visiškai tas pats kas III-ios pakopos pensijų fondas, tačiau tikrai verta šiuos produktus lyginti. Pirmiausia abu šie produktai turi pagrindinį tą patį privalumą: gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. 

O esminis skirtumas tarp šių - tai, kad kad investicinis gyvybės draudimas įtraukia ir sveikatos draudimą. Visgi, jei investuosite į III-ią pensijų pakopą, ir tuo pačiu nusipirksite sveikatos draudimo polisą - esminių skirtumų nebeliks.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 17:34:23

Laukiame komentarų!