Straipsniai

Nedarbo šmėklos grimasos

2010 04 06

Virgilijus Lukošius

Verslas stebi ir stebisi


Darbo biržos funkcionieriai jau buvo pradėję džiaugtis, kad registruoto nedarbo augimo tempai Lietuvoje lėtėja. Taip ir buvo, nors 2010 m. kovo 1 d. šalyje buvo registruota 299,5 tūkst. bedarbių ir tai sudarė 13,9 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų. Buvo konstatuota, kad registruoto nedarbo augimo tempų mažėjimą lėmė mažesnis per mėnesį įregistruotų bedarbių skaičius, išliekančios gana stabilios įsidarbinimo galimybės bei aktyvus darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimas. Gražu. Kuo daugiau gerų žinių, tuo greičiau galėtume tikėtis Lietuvos ekonomikos atsigavimo.

Bet čia trenkė perkūnas iš pavasarinio valdžios dangaus. Griežtai pasakyta – PSD (privalomojo sveikatos draudimo) mokesčius turi mokėti ne tik emigrantai ar buvusieji nemokamose atostogose, bet ir darbo biržoje neįsiregistravę bedarbiai. Skambūs, bet grėsmingi, žodžiai liejosi iš VMI pareigūnų, finansų ministrės, o po to ir iš premjero lūpų.

plačiau

Nacionalinės bankroto ypatybės Lietuvoje - "feniksai"

2010 03 26

Virgilijus Lukošius

Verslas bankrutuoja - verslo nebėra. Taip sako teorija

Yra daug sąlygų (pvz., laiku nemokamas darbo užmokestis, neatsiskaitoma už gautas prekes, atliktus darbus, su biudžetu), kuomet teismui gali būti pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau bankroto byla iškeliama, jeigu teismas turi pagrindo teigti, kad įmonė yra nemoki, t.y. kai įmonės finansiniai įsipareigojimai yra lygūs jos turtui arba jį viršija. Teismas atsisako kelti bankroto bylą, jeigu įmonės turto pakanka finansiniams įsipareigojimams įvykdyti arba kreditorių reikalavimų vykdymas yra užtikrintas įkeitimu.

Kadangi pareiškimas pateikiamas vietovės, kurioje yra nemokios įmonės buveinė, apygardos teismui, aišku, kad bet kuris teismas negali svarstyti bankroto klausimų. Apygardos teismai yra 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose, šiek tiek jų mažiau nei Lietuvoje yra apskričių, bet pakankamai daug, kad reikėtų nemažai kvalifikuotų ekonomiką ir finansus išmanančių teisėjų. Tai yra nemaža problema praktikoje, nes bankroto bylos yra sudėtingos, specifinės ir ne visada lengvai sprendžiamos. Manau, jog verslui būtų naudinga ir dėl to yra svarstytini specializuoto teismo įkūrimo variantai.

plačiau

Investavimas į auksą

2010 02 18

Nebūsiu pirmas, ir ko gero taip pat nebūsiu paskutinis, prabilęs apie pastaruosius kelerius metus pasaulį krečiančią aukso karštligę. Šįkart ji kiek kitokia, nei tais laikais, kai ištroškę aukso griebdavo kastuvą su kibiru, ir traukdavo ieškoti, šio tauriojo metalo, kurio anot mokslo, net ir visatoje santykinai yra nedaug. Šį kartą visi per daug užsiėmę, kad galėtų leistis jo ieškoti, o ir surasti nedaug šansų, tad paprasčiausia įgyti tai ko negali pasidaryti pats - nusipirkti.

plačiau

Vartotojai - reklamos aukos

2009 12 24

Taigi mielieji, ar kada susimąstote, kad visi mes esame aukos ir taikiniai. Ir ne korumpuotų politikų ar karinės agresijos, bet būtent verslo manipuliacijų vartojimo masėmis. Aš dažnai apie tai susimąstau. Ir man netgi kiek gėda, kad ir pats esu vartotojas, bet juk ne taip jau lengva pasikeisti.

Ir kuo gi tas vartojimas blogai? Na nėra jis taip blogai, jei perkame iš tiesų tai, ko tikrai reikia, bet dažniausiai daiktai perkami automatiškai, net nesusimąstant ar to iš tiesų reikia. Kodėl? Nes žmonės tampa reklamos aukomis, kuri juos ir padaro tokiais automatiniais vartotojais.

plačiau

Krizės pabaiga. Arba rinkos psichologija

2009 11 01

Ar dažnai girdite klausimą, kada bus krizės pabaiga? O kiek kartų per pastaruosius metus teko išgirsti žodį „krizė"? Sunku tiksliai pasakyti? Bet turbūt nesuklysčiau sakydamas, kad ant abiejų rankų pirštų suskaičiuoti nepavyktų. Bet ne tai svarbiausia. Pats žodis turi poveikį. Žinoma, kiekvienas žodis turi vienokį ar kitokį poveikį, tačiau vieni žodžiai stipresni, kiti silpnesni. Stipriausi žodžiai – simboliai.

O kodėl tie simboliai turi poveikį? Poveikis yra toks pats įgimtas kaip ir ženklų stebėjimas gamtoje, žmonėse ir visoje supančioje aplinkoje. Jis įgimtas kaip bandos jausmas. Galbūt tai vienas išlikimo elementų. Jei visi žvėrys bėga į šiaurę, tai gali reikšti, kad pietuose potvynis arba gaisras. Jei visi bėga – turėtų kilti nenumaldomas noras bėgti drauge. Savisaugos instinktas.

plačiau