Kainos ir buhalterinės vertės santykis

Investicijos gali būti lyginamos ir vertinamos pagal įvairius vertybinių popierių (akcijų rodiklius), P/BV yra vienas tokių. P/Bv – akcijos kainos ir jai tenkančio nuosavo kapitalo (arba buhalterinės vertės) santykis taip pat vienas populiarių investuotojų akcijų vertinimo rinkos rodiklių. Dažnai teigiama, jog rinkos yra labai svyruojančios ir neracionalios, todėl labiau verta pasitikėti apskaitos pateikiamais duomenimis ir jų atliekamu turto vertinimu, pagal kurį nustatomą įmonės turto buhalterinė vertė. Todėl jei P/Bv rodiklis rinkoje yra mažesnis nei 1, manoma, jog greičiau jau rinka neįvertina įmonės turimo turto, nei jos apskaita ją pervertina. Nuosavas kapitalas yra įmonės likvidacinė vertė, todėl kyla argumentas, jog akcijos, kurios prekiaujamos mažesne nei jų buhalterinė vertė gali būti geras uždarbis iš investicijos tam kas galėtų likviduoti įmonę ir parduoti jos turtą.

Pirmiausia reiktų išskirti kas tai yra turtas. Versle jis suvokiamas kaip bet kokie ištekliai, leidžiantys ateityje generuoti įplaukas, ar sumažinti išlaidas. Trumpalaikis turtas: inventorius ir gautinos įplaukos, apskaitininkų yra pervertinamas kur kas dažniau, nes jų apyvartumas yra daug aukštesnis. Taip pat rinkos verte dažnai apskaitoma akcijos ir kiti vertybiniai popieriai, tačiau tai irgi galioja ne visada. Turto apskaitymas nėra objektyvus dalykas ir priklauso nuo daugelio subjektyvių veiksnių ir taimomų apskaitos standartų, kurie palieka pakankamai didelę veiksmų laisvę. Taip pat ir nuosavas kapitalas tiesiogiai priklauso nuo turto vertinimu, ir skolų apskaitymo.

Žvelgiant į investavimo istoriją matyti, kai kurie investuotojai mano, jog įmonės, kurių P/Bv rodiklis yra mažas yra neįvertintos ir yra kelios tokių investicijų pirkimo strategijos. Ar tos strategijos pasiteisino, galima pasakyti pagal atliktą tyrimą JAV, kaip ir anksčiau tyrimo laikotarpį nuo 1927 iki 2001 suskirstant į tris periodus. Žvelgiant į periodą tarp 1927-1960 matyti, jog metinės grąžos skirtumas tarp mažus ir didelius P/Bv įvertinimus turinčių akcijų siekia 3,48 proc. pirmųjų naudai. Tarp 1961 ir 1990 metų pigiai įvertintų įmonių pagal šį rodiklį metinė grąža buvo net 7,57 proc. didesnė nei, kad brangiausių. 1991-2001 laikotarpiu, tendencija buvo visiškai ta pati, o premija buvo 5,72 proc. Taigi matyti, kad visu laikotarpiu akcijos, kurių šis rodiklis buvo mažiausias, buvo ženkliai pranašesnės, nei kad tų, kurių buvo didžiausias. Tačiau reikia pabrėžti, jog tokie rezultatai gaunami tik ilgais periodais, o jei grąžą skaidyti pagal metus, tas pats tyrimas teigia, jog tai gali būti visiškai priešingai vienais ar kitais metais, ir tik ilguoju laikotarpius šis rodiklis įtakojo didesnę metinę grąžą iš investicijų.

Taip pat buvo atlikti tyrimai ir kitų šalių rinkose, kadangi kitose šalyse dėl skirtingų apskaitos standartų ir skirtingo ekonomikos vystymosi galimi ir kitokie rezultatai. Buvo ištirti pagrindinių Europos šalių duomenys, apimantys periodą tarp 1981 ir 1992.

Grąžos premija pagal finansų rinkose:

  • Prancūzija    3,26 %  
  • Vokietija    1,39 %  
  • Šveicarija    1,17 %  
  • UK        1,09 %  
  • Japonija    3,43 %  
  • Europa    1,30 %  
  • Pasaulis    1,88 %

Korėjoje, šis ryšys taip pat pasitvirtino investuojant ilguoju laikotarpiu. Taigi nors ir šis rodiklis ilguoju laikotarpius vidutiniškai ir pasiteisina, tačiau vien juo pasikliauti nederėtų. Paprastai akcijų rinkoje yra labai daug įmonių akcijų su mažesniu nei 1 P/Bv rodikliu, tačiau dažnai jos turi įvairių problemų, dažniausiai dėl didelės konkurencijos nepavyksta uždirbti pelno, ir įmonės perspektyvos taip pat dažnai atrodo neužtikrintai. Jei įmonė pastaruoju metu daug investavo, o jos investicijos dėl įvairių priežasčių nepasiteisintų, tad nurašius investuotą turtą įmonės nuosavas kapitalas labai stipriai sumažėtų, ir šis rodiklis gali pasirodyti visai nebepatrauklus.

Žvelgiant pagal sektorius P/Bv rodiklis taip pat stipriai svyruoja. Mažiausias jis buvo energetikos sektoriuje, užsienio investicinėse kompanijose, energetinio aptarnavimo, metalurgijos ir pan. O didžiausias – namų apyvokos daiktų gamyboje, gėrimų gamyboje, medicinos sektoriuje ir pan. Apžvelgiant tokius rezultatus galima teigti, jog mažiausias P/Bv rodiklis yra tokiuose sektoriuose kur nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) yra nedidelis, taip pat verslas cikliškas ir investicijos neturi didelių augimo perspektyvų, ir atvirkščiai, kur yra ROE aukštas ir tikimasi didelio augimo ateityje, ten P/Bv rodiklis yra daug aukštesnis ir rinkoje šis rodiklis vidutiniškai tarp sektorių gali svyruoti nuo 0,3 iki 8.

Todėl atrenkant patraukliausias investicijas P/Bv rodiklis, gali būti rimtas pagalbininkas investuojant ir atsirenkant geriausias akcijas, tačiau juo naudotis reikia atsargiai.

*Parengta pagal Damodaran A. Investment Fables: Exposing the Myths of “Can’t Miss” Investment Strategies ir kitus šaltinius.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!

Rekomenduojame

Mums įdomi Jūsų nuomonė!