Finansinio patikrinimo dalys

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: FDD Parts


Struktūrinės finansinio patikrinimo dalys, kuriose pateikiama informacija apie įmonę:

  • Ataskaitoje naudojamos santrumpos.
  • Grupės, kuriai priklauso analizuojama įmonė, struktūra.
  • Įmonės organizacinė struktūra (jei reikia).
  • Trumpas veiklos aprašymas (pagrindinė veikla, papildomos veiklos, rinkos segmentai, darbuotojų skaičius ir pan.).
  • Finansinių rodiklių apžvalga (pardavimai, bendrasis pelnas, EBITDA, EBIT ir t.t., nurodant pokyčius, lyginant su praėjusiu laikotarpiu).
  • Kita reikšminga informacija.

Identifikuotos rizikos

Finansinio įmonės patikrinimo metu rizikos aprašomos sekančiai: 
1. Pirmiausia nurodoma rizikos tipas, rizikos apibūdinimas;
2. Nurodoma jos vertė;
3. Aprašomos galimos rizikos pasireiškimo aplinkybės;
4. Pateikiamas kiekvienos rizikos rizikos aprašymas.
Identifikuotos rizikos pateikiamos lentelėje, tvarkingoje formoje.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!