Pridėtinė vertė

Tema: Ekonomika

Terminas anglų kalba: Added Value


Pridėtinė vertė – tai vertė, kurią įmonė sukuria vykdydama savo veiklą. Pridėtinė vertė būna lygi skirtumui tarp įmonės produkcijos bei tarpinių prekių, kurias ji naudoja savo veikloje.  Pridėtinė vertė ekonomikoje naudojama kaip vienas iš BVP apskaičiavimo būdų.

Pavyzdys: įmonė gaminanti baldus pardavė produkcijos už 2000 eurų, ir per tą patį laikotarpį nupirko medienos tašo už 1000 eurų, bei tuo tarpu kitas reikalingas dalis pasigamino pati. Taigi įmonė sukūrė pridėtinės vertės už 1000 eurų, kas ir bus indėlis į šalies ūkį. (Jei medienos tašas, kurį pardavė ir pagamino kita įmonė, taip pat bus sukurtas toje pačioje šalyje, toji įmonė taip pat šalies ūkį padidins 1000 eurų).

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!