NPD (Neapmokestinamas pajamų dydis)

Tema: Asmeniniai finansai

Terminas anglų kalba: Tax Exempt Income


Trumpai


Neapmokestinamasis pajamų dydis, kuris trumpinamas kaip NPD – tai suma, kuria darbo užmokestis nėra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM). Šis dydis priklauso nuo darbo užmokesčio dydžio bei asmens neįgalumo lygio (jei tokio esama).

Plačiau


Neapmokestinamų pajamų dydis dažniausiai yra tik įmonės buhalterijos rūpestis. Skaičiuojant darbo užmokesčio mokesčius, vedantys apskaitą asmenys turi įvertinti kiekvieno darbuotojo neapmokestinamų pajamų dydį, ir į jį atsižvelgti skaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, kuris turi būti sumokėtas valstybei.

Paprastas skaičiavimo pavyzdys (2021 metais): jei asmuo uždirbtų 700 EUR (ant popieriaus), ir jam nebūtų taikomas NPD, tuomet mokamas pajamų mokestis sudarytų 140 EUR (700 x 0,2). Tačiau pagal galiojančias normas, jam būtų pritaikytas galiojantis NPD, lygus 389,56 EUR, o pajamų mokestis sudarytų 62,09 EUR ((700 - 389,56) x 0,2). Tuo tarpu kitų mokesčių (apart GPM) neapmokestinamasis pajamų dydis nemažina.

2021 bazinis (maksimalus esant pilnam darbingumui) NPD yra 400 EUR.

Nuo 2022 sausio 1 d. rengiamas pakeitimas, didinsiantis pagrindinį neapmokestinamųjų pajamų dydį iki 460 EUR.

Nuo 2018 metų nebeliko PNPD (papildomas NPD), kuris buvo skaičiuojamas auginantiems vaikus asmenims. Vietoj PNPD nuo 2018 metų pradžios pradėti mokėti vaiko pinigai, kuriie  2021 metais vaiko pinigai didinami iki 70 EUR (2020 metais buvo 60 EUR).


Gyventojui taikytino mėnesinio NPD dydžio formulė (2021):

1) Jei asmens darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra didesnis negu 642 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet neapmokestinamų pajamų dydis  skaičiuojamas pagal formulę:
NPD = 400 EUR - 0,18 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 642 EUR)

2) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) bus didesnis nei 2 864 EUR, NPD bus lygus 0 (jis negali būti neigiamas).

3) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra ne didesnis nei 642 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet taikomas mėnesio NPD yra lygus 400 EUR. 

4) Jei asmuo turi specialią darbingumo grupę, jam neapmokestinamų pajamų bus kitoks: 600 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 30%-55%; bei 645 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 0%-25%.


Metinis NPD (2020)

Jei asmens metinės pajamos neviršijo 12 MMA (minimalios mėnesinės algos dydžių), nustatytų pirmai einamųjų metų dienai, tuomet asmens metinis NPD (MNPD) bus lygus 4800 EUR (bet ne didesnis už pajamas). Tuo tarpu, jei asmens pajamos viršys minėtą MMA dydį, jo MNP apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

Taikytinas MNPD = 4800 EUR – 0,18 x (Metinės asmens pajamos – 7704 EUR*)

* Dvylika (MMA) minimaliosios mėnesinės algos dydžių, galiojusių einamųjų kalendorinių metų pirmąją dieną, kas 2019 metais sausio 1 d. sudarė 642 EUR x 12). Jei asmuo turi sumažintą darbingumo lygį, jo metinis neapmokestinamų pajamų dydis bus kitoks.


Neapmokestinamų pajamų dydžio taikymas

Kaip jau minėjome, pagrindinis neapmokestinamų pajamų dydis yra taikomas tik pajamoms iš darbo santykių. (Kitoms pajamoms iki 2018 netų buvo taikomas tik PNPD, kurio nebėra). Neapmokestinamasis pajamų dydis yra taikomas visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams (nenorint šios lengvatos – galima atsisakyti), tuo tarpu nenuolatiniam Lietuvos gyventojui jis gali būti taikomas tik pildant metinę pajamų deklaraciją.

Istorinis NPD 

Formulė (2020):

1) Jei asmens darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra didesnis negu 607 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet neapmokestinamų pajamų dydis  skaičiuojamas pagal formulę:
NPD = 400 EUR - 0,19 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 607 EUR) - formulė nuo 2020 07 01
Nuo 2020 01 01 iki 2020 06 30: NPD = 350 EUR - 0,17 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 607 EUR)

2) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) bus didesnis nei 2 713 EUR, NPD bus lygus 0 (jis negali būti neigiamas).

3) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra ne didesnis nei 607 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet taikomas mėnesio NPD yra lygus 400 EUR. 

4) Jei asmuo turi specialią darbingumo grupę, jam neapmokestinamų pajamų bus kitoks: 600 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 30%-55%; bei 645 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 0%-25%.

Formulė (2019):
1) Jei asmens darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra didesnis negu 555 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet neapmokestinamų pajamų dydis  skaičiuojamas pagal formulę:
NPD = 300 EUR - 0,15 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 555 EUR)
2) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) bus didesnis nei 2 555 EUR, NPD bus lygus 0 (jis negali būti neigiamas).
3) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra ne didesnis nei 555 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet taikomas mėnesio NPD yra lygus 300 EUR. 
4) Jei asmuo turi specialią darbingumo grupę, jam neapmokestinamų pajamų bus kitoks: 308 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 30%-55%; bei 353 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 0%-25%.

Formulė (2018):
1) Jei asmens darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra didesnis negu 400 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet neapmokestinamų pajamų dydis  skaičiuojamas pagal formulę:
NPD = 380 EUR - 0,5 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 400 EUR)
2) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) bus didesnis nei 1 160 EUR, NPD bus lygus 0 (jis negali būti neigiamas).
3) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra ne didesnis nei 400 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet taikomas mėnesio NPD yra lygus 380 EUR. 
4) Jei asmuo turi specialią darbingumo grupę, jam neapmokestinamų pajamų bus kitoks: 390 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 30%-55%; bei 450 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 0%-25%.
('Papildomas neapmokestinamų pajamų dydis' (PNPD) nuo 2018 metų pradžios nebeskaičiuojamas ir nebetaikomas!)

Formulė (2017):
NPD = Pagrindinis NPD + Papildomas NPD (PNPD)

Pagrindinis NPD apskaičiuojamas taip:
1) Jei asmens darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra didesnis negu 380 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet neapmokestinamų pajamų dydis  skaičiuojamas pagal formulę:
pagrindinis NPD = 310 EUR - 0,5 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 380 EUR)
2) Jei mėnesinis darbo užmokestis „ant popieriaus“ bus didesnis nei 1 000 EUR, pagrindinis NPD bus lygus 0 (kitaip sakant, jis negali būti neigiamas).
3) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra ne didesnis nei 380 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet taikomas mėnesio NPD yra lygus 310 EUR. 
4) Jei asmuo turi specialią darbingumo grupę, jam neapmokestinamų pajamų bus kitoks: 320 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 30%-55%; bei 380 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 0%-25%.
'Papildomas neapmokestinamų pajamų' (PNPD) apskaičiuojamas taip:
PNPD = (200 EUR x 'Auginamų vaikų skaičius‘) / 'Augintojų skaičius‘


Formulė (2016):
NPD = Pagrindinis NPD + Papildomas NPD (PNPD)

Pagrindinis NPD apskaičiuojamas taip:
1) Jei asmens darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra didesnis negu 350 EUR, tuomet neapmokestinamų pajamų dydis  skaičiuojamas pagal formulę:
pagrindinis NPD = 200 EUR - 0,34 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 350 EUR)
2) Jei mėnesinis darbo užmokestis „ant popieriaus“ bus didesnis nei 938,2 EUR, pagrindinis NPD bus lygus 0 (kitaip sakant, jis negali būti neigiamas).
3) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra ne didesnis nei 350 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet taikomas mėnesio NPD yra lygus 200 EUR. 
4) Jei asmuo turi specialią darbingumo grupę, jam neapmokestinamų pajamų bus kitoks: 210 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 30%-55%; bei 270 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 0%-25%.
'Papildomas neapmokestinamų pajamų' (PNPD) apskaičiuojamas taip:
PNPD = (120 EUR x 'Auginamų vaikų skaičius‘) / 'Augintojų skaičius‘


Formulė (2015):
1) Jei asmens darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra didesnis negu 290 EUR, tuomet neapmokestinamų pajamų dydis  skaičiuojamas pagal formulę:
pagrindinis NPD = 166 EUR - 0,26 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 290 EUR)
2) Jei mėnesinis darbo užmokestis „ant popieriaus“ bus didesnis nei 929 EUR, pagrindinis NPD bus lygus 0.
3) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra ne didesnis nei 290 EUR, tuomet taikomas mėnesio NPD yra lygus 166 EUR. (Reikia pripažinti, jog tai gan keista sąlyga, atsižvelgiant į faktą, kad minimalus darbo užmokestis Lietuvoje yra 300 EUR).
4) Jei asmuo turi specialią darbingumo grupę, jam neapmokestinamų pajamų bus kitoks: 175 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 30%-55%; bei 235 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 0%-25%.
'Papildomas neapmokestinamų pajamų' (PNPD) apskaičiuojamas taip: PNPD = (60 EUR x 'Auginamų vaikų skaičius‘) / 'Augintojų skaičius‘

 Konsultacijos

  • Nespėjate susitvarkyti su įmonės finansų valdymu?
  • Planuojate verslo investicijas, bet negalite apsispręsti ar verta investuoti?
  • Nesate tikri, ar įmonė dirba pakankamai efektyviai? 
  • Norite pirkti ar parduoti verslą, bet trūksta žinių?

Šiais ir kitais rūpimais finansiniais klausimais -

                      kreipkitės dėl profesionalios finansų konsultacijos

Konsultuoja Finansistas.net autorius. 

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 17:22:40

Laukiame komentarų!

Asta 2017-01-02 13:41:50

Rašote, kad NPD yra įmonės buhalterijos rūpestis, jei įmonės buhalterija neinformuoja, jog reikalinga užpildyti prašymą dėl NPD skaičiavimo, kai turi vaikų, ar yra galimybė perskaičiuoti atgaline data ir susigrąžinti pinigus?

freeze363 2017-01-02 14:42:53

To: Asta Susigrąžinti mokesčių permoką galite VMI pateikdama Metinę pajamų deklaraciją (iki 05.01)

Virginijus 2017-01-13 16:00:33

būčiau dėkingas, jeigu patartumėte kaip išnaudoti visą PNPD. Situacija tokia, kad 2017 m. vyro pajamos ant popieriaus 922 Eur/mėn, o žmonos apie 240 Eur/mėn (vaiko auginimo pašalpa 40 procentų nuo buvusio atlyginimo). Auginame 2 vaikus. Akivaizdu, kad 240 Eur/mėn nepakanka, kad išnaudoti visą 2017 m. PNPD, tačiau vyro pajamų pakaktų. Tikriausiai suprantamai parašiau klausimo esmę. Ačiū

Virgilijus 2017-01-17 13:26:47

Buvo taip - metų eigoje PNPD taikomas pusę vienam iš tėvų. Jei metų eigoje kitas iš tėvų nepasinaudojo, tai deklaruojant pajamas už metus galima dirbančiajam tuo pasinaudoti

Lukas 2020-02-20 23:51:04

NPD = 350 EUR - 0,17 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 607 EUR) Sveiki, kodėl reikia atimti iš 0.17?

Rokas_Lukosius 2020-03-07 08:55:19

Sveiki, Tokia valstybės nustatyta neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo formulė 2020-iems metams.

Irina 2020-09-01 08:28:18

Nuo 2020 07 01 Mėnesio NPD = 400 Eur – 0,19 x (gyventojo mėnesio darbo užmokestis – 1 MMA, galiojusios 2020 01 01, dydis (607 Eur)). Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XIII-3084 įsigaliojo 2020 m. liepos 1 d., vadinasi, didesni mėnesio NPD taikytini nuo liepos 1 d. išmokamam darbo užmokesčiui (su priedais bei priemokomis), nesvarbu, kurio mėnesio darbo užmokestis bus išmokamas.

Rokas_Lukosius 2020-09-05 08:12:27

@Irina#835 Irina, dėkui, informaciją atnaujinome.

Rokas_Lukosius 2021-01-01 12:58:29

Puslapis atnaujintas 2021 metams!

Sarune 2021-01-06 11:08:34

Sveiki, Iškilo klausimas dėl darbuotojų atostogų apmokesdinimo. Jeigu darbuotojas eina atostogų ir atostoginius jam išmoka pagal Darbo kodekso nustatytą tvarką 3 dienos prieš jo atostogas tai pajamų mokestis nebūna nuskaitomas, nes atostoginių suma neviršina NPD dydžio, bet jeigu darbuotojas atostoginių prašo kartu su mėnesio užmokesčiu, tai bendra pervedimo suma kaip ir būna didesnė ir jau pritaikomas NPD "gali nuskausminti" atostoginių sumą, ar taip? Esmė tokia klausimo, ar finansiškai naudingiau atostoginius išmokėti atskirai ar jokio skirtumo ir gaunant su atlyginimu?

Rekomenduojame

Mums įdomi Jūsų nuomonė!