Darbo jėga

Tema: Ekonomika

Terminas anglų kalba: Labor Force


Darbo jėga apima visus darbingo amžiaus asmenis, kurie dirba arba ieško darbo. Darbo jėga yra lygi užimtųjų ir bedarbių sumai. Kitaip sakant, jei žmogus dirba, arba yra prisiregistravęs darbo biržoje – jis priklauso šalies darbo jėgai. Kita vertus, jei asmuo nedirba, tačiau ir neieško darbo (ekonominiu požiūriu nėra prisiregistravęs darbo biržoje, tokie asmenys vadinami kaip ‚viltį praradę darbuotojai‘), tuomet darbo jėgai jis nepriklauso.

Šis rodiklis taip naudojamas nedarbo lygiui nustatyti, kuris apskaičiuojamas bedarbių skaičių dalinant iš darbo jėgos skaičiaus.

Patiko informacija?

Pasidalink nuoroda su draugais ir kolegomis! Kelkime lietuvių finansinį raštingumą kartu!