Pajamos mln. EUR      
  Savikaina mln. EUR      
  Veiklos sąnaudos mln. EUR      
  Veiklos pelnas mln. EUR      
* Visi duomenys įvedami tam pačiam laikotarpiui, kuriam veiklos pelnas skaičiuojamas. Visi reikalingi duomenys randami pelno/nuostolių ataskaitoje.       
Sukurta: Finansistas.net