Įmonės pavadinimas
Įmonės kodas
Kontaktinis asmuo
El. paštas
Telefonas
Ar įmonė yra PVM mokėtojas?
Ar yra sandorių su ES šalimis?
Ar yra sandorių su kitomis šalimis?
Ar teikiamas PVM sąskaitų-faktūrų registras?
Ar reikalingos tarpinės finansinės ataskaitos? 
Elektroninių kasos aparatų skaičius
Darbuotojų skaičius
Mėnesio operacijos:
Pirkimo bei pardavimo sąskaitų skaičius
per mėnesį
Kasos operacijų skaičius
per mėnesį
Bankinių operacijų skaičius
per mėnesį