Skolos aptarnavimo koeficiento skaičiavimas
  Palūkanos mln. EUR          
  Grąžintina paskola mln. EUR          
  Veiklos pelnas mln. EUR          
  Koeficientas            
* Palūkanos - per metus sumokamos palūkanos už paimtas paskolas. Grąžintina paskola - paskolos ar jų dalis, grąžintinos per metus laiko. Veiklos pelnas - metinis įmonės veiklos pelnas.