Grynasis pelnas mln. EUR
  Įmonės turtas:  
      Laikotarpio pradžioje mln. EUR
      Laikotarpio pabaigoje mln. EUR
  ROA  
  * Grynasis įmonės pelnas už pilnus metus (ar paskutinius 12 mėnesių). Įmonės turtas - tai visas turtas iš balanso - laikotarpio pradžioje ir pabaigoje: laikotarpis  tas, kurio duomenys naudojami grynajam pelnui nustatyti. Vietoje milijonų galima vesti kitokius skaičius, tačiau svarbu, kas visur jų vienetų dydis būtų vienodas.