Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumo skaičiavimas
  Gautinos sumos mln. EUR  
  Pardavimai į kreditą mln. EUR  
  Apyvartumas    
  Gautinos sumos - balanse (tarp trumpalaikio turto) esančios gautinos sumos iš pirkėjų  (laikotarpio pabaigai, arba vidurkis). Pardavimai į kreditą – tai visi įmonės pardavimai per metus, išskyrus tuos pardavimus, už kuriuos pirkėjai atsiskaito iš karto arba iš anksto.