Pelno (nuostolių) ataskaitos analizė  
    Einamieji metai   Praėję metai   Pokytis
 (y-y)
 
  Pajamos      
  Savikaina      
  Bendrasis pelnas      
  Veiklos sąnaudos      
  Veiklos pelnas      
  Finansinės sąnaudos      
  Finansinės pajamos      
  Ikimokestinis pelnas      
  Pelno mokestis      
  Grynasis pelnas      
  Bendroji marža        
  Veiklos marža        
  Ikimokestinė marža        
  Grynoji marža        
Sukurta: Finansistas.net