NT investicijų nuomos grąža  
Turto kaina   EUR  
Mėnesio nuomos kaina   EUR  
Nuomos pajamingumas      
Kaip mokėsiu mokestį valstybei už pajamas?    
 
   
Mokestis už nuomos pajamas:   EUR  
Ar mokėsiu NT mokestį?    
 
   
Nekilnojamo turto mokestis:   EUR  
Metinės pajamos po mokesčių:   EUR  
KITOS SĄNAUDOS    
Einamasis remontas:    
atliekamas kas   
metai  
remonto vertė   EUR  
Baldai ir buitinė technika:    
perkama kas   
metai  
pirkimo vertė   EUR  
Sąnaudos metams:   EUR  
Koreguotas pajamingumas:      
Kapitalinis turto nusidėvėjimas:      
Grynasis nuomos pajamingumas: