Ilgalaikio turto apyvartumo skaičiavimas
  Ilgalaikis turtas mln. EUR
  Pardavimai mln. EUR
  Ilg. turto apyvartumas  
  Ilgalaikis turtas - balanse esantis visas ilgalaikis turtas (geriausia metų vidurkis). Pardavimai - įmonės metiniai pardavimai (daugeliu atveju pajamos).