Grąžos normos skaičiavimas  
  Investuotas turtas EUR
  Galutinė turto vertė EUR
  Gautos pajamos EUR
  Investavimo laikotarpis metai
  Grąžos norma  
* Investuotas turtas - tai pradinė investuota suma, o galutinė vertė - tai suma, kurios investicijos yra vertos pasibaigus investavimo laikotarpiui. Gautos pajamos - dividendai ir palūkanos ar kitos pajamos, kurios įrašomos, jei nėra pridėtos prie galutinės turto vertės. (Norint grąža skaičiuoti itin tiksliai, reikėtų atsižvelgti į tai, kada papildomos pajamos buvo gautos).
Skaičiuojant šiuo būdu, palūkanos priskaičiuojamos kartą per metus - skaičiuojant palūkanas kiekvieną mėnesį, ar kiekvieną dieną - gautas rezultatas būtų kitoks.