EBITDA skaičiavimas    
  Grynasis pelnas mln. EUR    
  Pelno mokestis mln. EUR    
  Palūkanų sąnaudos mln. EUR    
  Palūkanų pajamos mln. EUR    
  Nusidėvėjimas mln. EUR    
  Amortizacija mln. EUR    
  EBITDA mln. EUR    
  * Visi duomenys įvedami tam pačiam laikotarpiui, kuriam EBITDA yra skaičiuojama. Paprastai visi reikalingi duomenys randami pelno/nuostolių ataskaitoje. Jei 'nusidėvėjimo' ir 'amortizacijos' ten nėra, jų reikėtų ieškoti pinigų srautų ataskaitoje arba aiškinamajame rašte.  
Sukurta: Finansistas.net