EBIT skaičiavimas  
  Grynasis pelnas mln. EUR    
  Pelno mokestis mln. EUR    
  Palūkanų sąnaudos mln. EUR    
  Palūkanų pajamos mln. EUR    
  EBIT mln. EUR    
  * Visi duomenys įvedami tam pačiam laikotarpiui, kuriam EBIT skaičiuojamas. Visi reikalingi duomenys randami pelno/nuostolių ataskaitoje.   
Sukurta: Finansistas.net