Dividendinio pajamingumo skaičiavimas
  Dividendai akcijai EUR  
  Akcijos kaina EUR  
  Dividendinis pajamingumas    
  Dividendų mokestis    
  Po mokesčių    
* Dividendai akcijai - dividendas tenkantis vienai akcijai (metų laikotarpyje), prieš nuskaitant dividendų mokestį. Akcijos kaina - jos kaina biržoje skaičiavimo dieną, arba vidutinė metų kaina nagrinėjant istorinius duomenis.  
  Dividendinio pajamingumo skaičiavimas                
  Išmokama dividendais mln. EUR                  
  Akcijos kaina EUR                  
  Akcijų skaičius vnt.                   
  Dividendinis pajamingumas                    
  Dividendų mokestis                    
  Po mokesčių                    
  * Išmokami dividendai - tai suma, kuria už fiskalinius metus įmonė skyrė dividendams išmokėti (prieš dividendų mokesčius). Akcijos kaina - jos kaina biržoje skaičiavimo dieną, arba vidutinė metų kaina, jei nagrinėjami istoriniai rodikliai. Akcijų skaičius - išleistų akcijų skaičius. (Galima skaičiuoti, jei įmonė išleidusi tik vieno tipo akcijas).  
Sukurta: Finansistas.net