Dividendų skaičiavimas  
  Paskirtas dividendas EUR    
  Turimų akcijų skaičius vnt.    
  Akcijos kaina EUR    
  Dividendų mokestis      
  Gautinas dividendas EUR    
  Viso gautina dividendų EUR    
  Dividendinis pajamingumas:      
  Prieš mokesčius      
  Po mokesčių      
  * Paskirtas dividendas - įmonės paskirtas dividendas vienai akcijai.
 
Sukurta: Finansistas.net