Prognozuojamas periodas    
  mln. EUR 1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 5 metai Amžinieji metai  
EBIT
 -  Pelno mokestis
 + Nusidėvėjimas ir amortiz.
 -  Apyvartinio kapitalo pokytis
 -  Investicijos
 = Grynasis pinigų srautas
Diskontavimo faktorius
Diskontuotas pinigų srautas
Diskontuoto srauto vertė mln. EUR
 + Likutinė (amžinoji) vertė* mln. EUR
 + Likutinė (amžinoji) vertė mln. EUR
 - Grynoji skola mln. EUR
 - Mažumos dalies vertė mln. EUR
 = Įmonės akcijų vertė mln. EUR
Akcijų skaičius, tūkst. vnt. tūkst. vnt.
Vienos akcijos vertė EUR
WACC
Amžinasis augimas*
  * Neįvedus likutinės vertės, ji bus skaičiuojama pagal paskutinių (amžinųjų) metų grynąjį pinigų srautą. Tuomet būtina atkreipti dėmesį į amžinąjį augimą.