Veiklos pinigų srautas mln. EUR
  Įmonės kapitalizacija mln. EUR
  Finansinės skolos mln. EUR
  CFROI