Bendrosios maržos skaičiavimas                  
  Pajamos mln. EUR                  
  Bendrasis pelnas mln. EUR                  
  Bendroji marža                    
  * Visi duomenys įvedami tam pačiam laikotarpiui, kuriam bendroji marža skaičiuojama. Visi reikalingi duomenys randami pelno/nuostolių ataskaitoje.   
Sukurta: Finansistas.net