Bendrojo pelno skaičiavimas  
  Pajamos mln. EUR    
  Savikaina mln. EUR    
  Bendrasis pelnas mln. EUR    
  * Visi duomenys įvedami tam pačiam laikotarpiui, kuriam bendrasis pelnas skaičiuojamas. Visi reikalingi duomenys randami pelno/nuostolių ataskaitoje.   
Sukurta: Finansistas.net