Balanso analizė      
    Einamieji metai   Praėję metai   Pokytis
 (y-y)
 
  Visas trumpalaikis turtas        
       Iš jo finansinis        
       Iš jo nefinansinis        
  Ilgalaikis turtas        
  Visas turtas        
  Nuosavas kapitalas        
  Trumpalaikiai įsipareigojimai      
       Iš jų finansiniai         
       Iš jų nefinansiniai        
  Ilgalaikiai įsipareigojimai        
       Iš jų finansiniai         
       Iš jų nefinansiniai        
  Viso įsisipareigojimai        
       Balanso nesutapimas        
       Grynasis pelnas        
  Debt to Equity         
  Debt to Assets        
  Liabilities to Equity        
  Equity to Asset        
  Current Ratio        
  Cash Ratio        
  Apyvartinis kapitalas        
  WC/Assets        
  Long-Term Debt        
  ROA          
  ROE          
Sukurta: Finansistas.net