Atsargų apyvartumo dienomis skaičiavimas
  Atsargos mln. EUR
  Savikaina mln. EUR
  Apyvartumas dienomis  
  Atsargos - įmonės atsargos iš balanso (laikotarpio pabaigai, arba vidurkis). Savikaina - įmonės per metus patirtos savikainos sąnaudos iš įmonės pelno/nuostolio ataskaitos.