Trumpalaikis turtas mln. EUR
  Trumpalaikiai įsipareigojimai mln. EUR
  Visas turtas mln. EUR
  Koeficientas  
  Trumpalaikis turtas - įmonės balanse esantis visas trumpalaikis turtas.
Trumpalaikiai įsipareigojimai - įmonės trumpalaikiai (grąžintini greičiau nei per metus) įsipareigojimai iš balanso (tai pačiai dienai kaip ir trumpalaikis turtas).
Visas turtas - viso įmonės balanse esančio turto vertė.