Apyvartinio kapitalo apyvartumo skaičiavimas
  Trumpalaikis turtas mln. EUR    
  Trumpalaikiai įsipareigojimai mln. EUR    
  Pardavimai mln. EUR    
  Koeficientas      
Trumpalaikis turtas - įmonės balanse esantis visas trumpalaikis turtas. Trumpalaikiai įsipareigojimai - įmonės trumpalaikiai (grąžintini greičiau nei per metus) sipareigojimai iš balanso (tai pačiai dienai kaip ir trumpalaikis turtas). Jei metų bėgyje apyvartinis kapitalas stipriai svyruoja - geriausia naudoti vidurkį. Pardavimai - įmonės metiniai pardavimai (daugeliu atveju pajamos).