NPD (Neapmokestinamas pajamų dydis)

Tema: Asmeniniai finansai

Terminas anglų kalba: Tax Exempt Income


Trumpai


Neapmokestinamasis pajamų dydis, kuris trumpinamas kaip NPD – tai suma, kuria darbo užmokestis nėra apmokestinamas gyventojų pajamų mokesčiu (GPM). Šis dydis priklauso nuo darbo užmokesčio dydžio, auginamų vaikų skaičiaus bei jų auginimo statuso, taip pat ir asmens neįgalumo lygio (jei tokio esama).

Plačiau

Neapmokestinamų pajamų dydis dažniausiai yra tik įmonės buhalterijos rūpestis. Skaičiuojant darbo užmokesčio mokesčius, vedantys apskaitą asmenys turi įvertinti kiekvieno darbuotojo neapmokestinamų pajamų dydį, ir į jį atsižvelgti skaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, kuris turi būti sumokėtas valstybei.

Prie šio dydžio taip pat priskirtinas ir „papildomas NPD“ (trumpinamas kaip PNPD), kuris kitaip nei pagrindinis NPD, yra taikomas ne vien tik pajamoms iš darbo santykių, bet taip pat ir kitoms pajamoms. Todėl PNPD yra ne vien tik buhalterijos rūpestis, bet taip pat ir kiekvieno asmens, kuris savarankiškai deklaruoja pajamas ir moka gyventojų pajamų mokestį (apie tai galite skaityti skiltyje „Gyventojų pajamų mokestis“).

Paprastas skaičiavimo pavyzdys (2017 metais): jei asmuo uždirbtų 400 EUR (ant popieriaus), ir jam nebūtų taikomas NPD, tuomet mokamas pajamų mokestis sudarytų 60 EUR (400 x 0,15). Tačiau pagal galiojančias normas, jei jis neturi vaikų, jam būtų pritaikytas galiojantis NPD, lygus 300 EUR, o pajamų mokestis sudarytų 15 EUR ((400 - 300) x 0,15). Tuo tarpu kitų mokesčių (apart GPM) neapmokestinamasis pajamų dydis nemažina.


NPD Skaičiuoklė


* Skaičiuojant atlyginimą NPD taikomas kaip pagrindinėje darbovietėje.

Neapmokestinamų pajamų dydis skaičiuojamas iš dviejų dalių: 'pagrindinio NPD' (kuris paprastai vadinamas tiesiog NPD) ir 'papildomo NPD' (PNPD), jas susumuojant.


Gyventojui taikytino NPD dydžio formulė (2017):

NPD = Pagrindinis NPD + Papildomas NPD (PNPD)


Pagrindinis NPD apskaičiuojamas taip:

1) Jei asmens darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra didesnis negu 380 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet neapmokestinamų pajamų dydis  skaičiuojamas pagal formulę:
pagrindinis NPD = 310 EUR - 0,5 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 380 EUR)

2) Jei mėnesinis darbo užmokestis „ant popieriaus“ bus didesnis nei 1 000 EUR, pagrindinis NPD bus lygus 0 (kitaip sakant, jis negali būti neigiamas).

3) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra ne didesnis nei 380 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet taikomas mėnesio NPD yra lygus 310 EUR. 

4) Jei asmuo turi specialią darbingumo grupę, jam neapmokestinamų pajamų bus kitoks: 320 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 30%-55%; bei 380 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 0%-25%.
'Papildomas neapmokestinamų pajamų' (PNPD) apskaičiuojamas taip:

PNPD = (200 EUR x 'Auginamų vaikų skaičius‘) / 'Augintojų skaičius‘

* Augintojų skaičius - tai tėvų, ar įtėvių skaičius. Paprastai sakant, jei vaikus augina abu tėvai, tai suma dalinama iš dviejų. Pavyzdžiui, šeimoje yra 3 vaikai, ir abu tėvai, tuomet: PNPD = (200 EUR x 3) /2 = 300 EUR, taigi kiekvienam iš  tėvų PNPD bus lygus 300 EUR.
** Vaikais laikomi auginami asmenys, iki kol jiems sukaks 18 metų, arba kol pabaigs bendrąją arba profesinio lavinimo mokyklą. 


Metinis NPD (2017)

Jei asmens metinės pajamos neviršijo 12 MMA (minimalios mėnesinės algos dydžių), nustatytų pirmai einamųjų metų dienai (kas bus lygu 380 EUR * 12 = 4560 EUR), tuomet asmens metinis NPD (MNPD) bus lygus 3720 EUR (bet ne didesnis už pajamas). Tuo tarpu, jei asmens pajamos viršys minėtą MMA dydį, jo MNP apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

Taikytinas MNPD = 3720 EUR – 0,5 x (Metinės asmens pajamos – 4560 EUR*)
* Dvylika (MMA) minimaliosios mėnesinės algos dydžių, galiojusių einamųjų kalendorinių metų pirmąją dieną, kas 2017 metais sausio 1 d. sudarė 380 EUR x 12).


Neapmokestinamų pajamų dydžio taikymas

Kaip jau minėjome, pagrindinis neapmokestinamų pajamų dydis yra taikomas tik pajamoms iš darbo santykių, o 'papildomas NPD' (PNPD) taip pat ir kitoms pajamoms. Neapmokestinamasis pajamų dydis yra taikomas visiems nuolatiniams Lietuvos gyventojams (nenorint šios lengvatos – galima atsisakyti), tuo tarpu nenuolatiniam Lietuvos gyventojui jis gali būti taikomas tik pildant metinę pajamų deklaraciją.

 

NPD dydis 2016 metais

Neapmokestinamų pajamų dydis skaičiuojamas iš dviejų dalių: 'pagrindinio NPD' (kuris paprastai vadinamas tiesiog NPD) ir 'papildomo NPD' (PNPD), jas susumuojant.

Formulė (2016):
NPD = Pagrindinis NPD + Papildomas NPD (PNPD)

Pagrindinis NPD apskaičiuojamas taip:
1) Jei asmens darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra didesnis negu 350 EUR, tuomet neapmokestinamų pajamų dydis  skaičiuojamas pagal formulę:
pagrindinis NPD = 200 EUR - 0,34 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 350 EUR)
2) Jei mėnesinis darbo užmokestis „ant popieriaus“ bus didesnis nei 938,2 EUR, pagrindinis NPD bus lygus 0 (kitaip sakant, jis negali būti neigiamas).
3) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra ne didesnis nei 350 EUR (MMA, galiojantis einamųjų metų pirmąją dieną), tuomet taikomas mėnesio NPD yra lygus 200 EUR. 
4) Jei asmuo turi specialią darbingumo grupę, jam neapmokestinamų pajamų bus kitoks: 210 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 30%-55%; bei 270 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 0%-25%.
'Papildomas neapmokestinamų pajamų' (PNPD) apskaičiuojamas taip:
PNPD = (120 EUR x 'Auginamų vaikų skaičius‘) / 'Augintojų skaičius‘


Formulė (2015):
1) Jei asmens darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra didesnis negu 290 EUR, tuomet neapmokestinamų pajamų dydis  skaičiuojamas pagal formulę:
pagrindinis NPD = 166 EUR - 0,26 x (‘Mėnesinis darbo užmokestis‘ - 290 EUR)
2) Jei mėnesinis darbo užmokestis „ant popieriaus“ bus didesnis nei 929 EUR, pagrindinis NPD bus lygus 0.
3) Jei mėnesinis darbo užmokestis („ant popieriaus“) yra ne didesnis nei 290 EUR, tuomet taikomas mėnesio NPD yra lygus 166 EUR. (Reikia pripažinti, jog tai gan keista sąlyga, atsižvelgiant į faktą, kad minimalus darbo užmokestis Lietuvoje yra 300 EUR).
4) Jei asmuo turi specialią darbingumo grupę, jam neapmokestinamų pajamų bus kitoks: 175 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 30%-55%; bei 235 EUR asmenims, kurių darbingumo lygis 0%-25%.
'Papildomas neapmokestinamų pajamų' (PNPD) apskaičiuojamas taip: PNPD = (60 EUR x 'Auginamų vaikų skaičius‘) / 'Augintojų skaičius‘

Komentarai

Rokas_Lukosius 2016-12-01 17:22:40

Laukiame komentarų!

Asta 2017-01-02 13:41:50

Rašote, kad NPD yra įmonės buhalterijos rūpestis, jei įmonės buhalterija neinformuoja, jog reikalinga užpildyti prašymą dėl NPD skaičiavimo, kai turi vaikų, ar yra galimybė perskaičiuoti atgaline data ir susigrąžinti pinigus?

freeze363 2017-01-02 14:42:53

To: Asta Susigrąžinti mokesčių permoką galite VMI pateikdama Metinę pajamų deklaraciją (iki 05.01)

Virginijus 2017-01-13 16:00:33

būčiau dėkingas, jeigu patartumėte kaip išnaudoti visą PNPD. Situacija tokia, kad 2017 m. vyro pajamos ant popieriaus 922 Eur/mėn, o žmonos apie 240 Eur/mėn (vaiko auginimo pašalpa 40 procentų nuo buvusio atlyginimo). Auginame 2 vaikus. Akivaizdu, kad 240 Eur/mėn nepakanka, kad išnaudoti visą 2017 m. PNPD, tačiau vyro pajamų pakaktų. Tikriausiai suprantamai parašiau klausimo esmę. Ačiū

Virgilijus 2017-01-17 13:26:47

Buvo taip - metų eigoje PNPD taikomas pusę vienam iš tėvų. Jei metų eigoje kitas iš tėvų nepasinaudojo, tai deklaruojant pajamas už metus galima dirbančiajam tuo pasinaudoti